החזרי מס

 

במהלך השנה משלם כל אזרח עובד במדינת ישראל תשלומים חודשיים למס הכנסה. התשלום נקבע על פי הפרטים והנתונים האישיים עליהם מדווח המעסיק לאגף מס הכנסה. לעיתים, כאשר תשלומי מס ההכנסה אשר שילמתם במהלך השנה, היו גבוהים יותר מאשר מהנדרש בפועל, תהיו זכאים לקבל החזרי מס. פעמים רבות הדבר נובע מכך שמעביד ניכה משכרו של העובד שיעור מס גבוה יותר מהכנסתו השנתית בפועל, כאשר הדברים מתבררים בהמשך. לעיתים אין מדובר בטעויות של המעבידים אלא במקרים מסויימים בהם העובד לא עבד במהלך השנה באופן רצוף. סיבה נוספת לחוסר תיאום עשוייה לנבוע מכך שהעובד לא קיבל את נקודות הזיכוי הנכונות עבורו, לעיתים בגלל שלא הצהיר על נתונים אשר השתנו, כמו מצב משפחתי או מעבר דירה לאיזור הזוכה להקלות במס, או בשל טעויות של המעביד.

סיבות עיקריות נוספות אשר בגינן ניתן לקבל החזרי מס ממס הכנסה, הן במקרים של חיילים משוחררים, במהלך שנתיים מיום השיחרור, ובמקרה של מובטלים אשר תבעו דמי אבטלה במהלך שנת המס. גם עולים חדשים אשר הגיעו לארץ זכאים לקבלת החזרי מס למשך שלוש שנים מיום הגיעם ארצה. סיבות נוספות קשורות במחלות בהן לקה העובד, בן זוגו, או ילדיו.

החזרי מס עשויים להגיע גם לתושבים אשר עבדו במהלך השנה במקביל גם בארץ וגם בחו"ל, ליולדות לאחר לידת ילד, ובכל לידה, וכך גם מעבר דירה של העובד ומשפחתו לאיזורים אשר הוגדרו על ידי המדינה כאיזורי עדיפות לאומית. עצמאים אשר אין להם מעסיק, יוכלו לקבל החזרי מס בעקבות הגשת דו"ח שנתי של הוצאות והכנסות, למס הכנסה. באם התגרשתם או שמצבכם האישי השתנה מכל סיבה שהיא, הרי שעליכם לדווח על כך בכדי לזכות בהחזרי מס.

בדיקת החזרי מס ניתן לבצע באופן אישי באמצעות הסברים שתקבלו מפקידי מס הכנסה או באמצעות אתר האינטרנט של הגוף הממשלתי. עם זאת, מדובר בבירוקרטיה ולא לכל אחד ישנה הסבלנות וההבנה הנדרשים בכדי לבצע את המשימה. כיום פועלות בשוק חברות רבות המבצעות בדיקת החזרי מס, והן עשויות לסייע ולבצע במקומכם את המטלות, תמורת עמלה שתהיה מוסכמת על שני הצדדים, ואשר תיגבה רק לאחר שאכן תזכו בפועל, בקבלת החזרי מס.