איזה ציוד לגני ילדים הוא רק רעש וצלצולים ?

איזה ציוד לגני ילדים ופעילויות לגני ילדים לא נביא מה רק כדאי להחיות ולעורר את ילדי הגן ובגדול את האנרגיות המחכות בסבלנות שנעיר אותם משנתם. אנרגיה היא החומר ממנו מורכב כל דבר ובין השאר החיים. בכל גוף קיימת אנרגית חיים שהיא הבסיס לבריאות ההנפשית של הילדים. כל הפרעה במהלך התקין של זרימת האנרגית החיים מפירה את האיזון בגוף. כאשר הגננת מעבירה את הפעילוית לגני ילדים היא בעצם כמו מעבירה את ידייה מעל מטופל ומרגישה מיד באיזה איזור מופר האיזון האנרגטי. באותו מקום מורגש חום שגם הילדים וגם הגננת חשים בו ואל המקומות האלה יש לכוון ולעזור לאנרגיית החיים לחזור ולזרום באופן תקין ע"י העברת האנרגיה תוך שימוש בפעילויות לגני ילדים וציוד לגני ילדים לימודי בעל ערכים מוספיים. כל זאת יש ליצור באופן טבעי ומתוך התכוונות לאיזון מחודש אצל הילדים. יש לציין שאף גננת לא באמת למדה איזה שיטה של טיפול וריפוי ולא קבלה הסמכה מאיש, כאשר יובן לכם שיש בפעילויות לגני ילדים כוח ואנרגיה לרפא תנסו למסד את יכולתיכם. הסמכתכם ניתנה לכם עם בחירתכם בעיסוק בפעילויות לגני ילדים ובציוד לגני ילדים ואישור לכך תקבלו מדי יום במשך שנים ארוכות מהילדים המצליחים לרפא את עצמם בעזרת פעילויות לגני ילדים או ציוד לימודי לגן ילדים.
קטגוריה: ציוד לגני ילדים