כיצד ניתן לבצע פירוק עגורן צריח נכון ובצורה יעילה?

פירוק עגורן צריח

פירוק עגורן צריח הינו פעולה המצריכה אחריות מקיפה, ניסיון רב שנים והיכרות מעמיקה עם סוגים שונים של עגורנים. המשרד לבטיחות וגיהות הנפיק קווי עבודה חיוניים למתפעלים עגורני צריח. כמו כן, הוגדרו התנאים בהם מתפעל עגורן צריח מחויב לעמוד.

מי יכול לתפעל עגורן צריח?

·      בגיר ובעל חמש שנות ניסיון בתחום הרכבה ופירוק עגורן צריח

·      ניסיון בהיקף של 100 הרכבות ו/או פירוקים בשנה, מדגמים שונים ומיצרנים שונים

·      בעל תעודת אתת מוסמך תקפה

·      עבר הדרכה לביצוע הרכבה ופירוק עגורן צריח ועגורנים בכלל – הן מטעם היצרן או נציג היצרן.

פירוק עגורן בצורה חכמה ונכונה

פירוק כל עגורן ועגורן, כמובן, מבוסס על סוגי עגורנים שונים, על אופן ההתקנה שלו ועל התחשבות בנתונים סביבתיים המיוחדים לאתר האירוע. החל מתכנון הסביבה והרכבת המנוף, דרך תחזוקת עגורנים נכונה והרכבת עגורן באופן מקצועי – כל שלב ושלב בדרך הוא חשוב.

שיקולים חיוניים בתכנון, בנייה והרכבה של עגורן צריח

הרכבה ופירוק סוגי עגורנים הם מלאכה שדורשת תכנון מקדים הנשענים על מספר גורמים:

·      בטיחות

·      נוחות גישה

·      מרחק מעגורנים אחרים

·      נקודות אחיזה

·      עומסים

·      תקנים

פירוק נכון של עגורן צריח

·      כמו בתפעול כל עגורן, גם כאן יש לפעול בקפידה על פי הוראות יצרן. כמו כן, יש להבטיח ולוודא את קיומן של משקולות בסיס מספקות המוצבות במקומות הנכונים לאורך כל שלבי הפירוק.

·      על הפירוק להתבצע תחת פיקוחו של מנהל עבודה המתמחה בהרכבה ופירוק עגורנים.

·      במקרים רבים, פירוק עגורן צריח מתקיים בסדר פעולות הפוך לזה שבהן הוא הורכב. למרות זאת, פירוק עגורן צריח מורכב יותר מהרכבה של עגורן זה בשל קיומם של נתונים סביבתיים: מבנים סמוכים העלולים להיפגע, מרחבים צרים שנוצרו בשל הבנייה עצמה, שינוי נקודות כובד משקל בשלבי הפירוק השונים, ועוד.

·      בעלי ניסיון בעבודה עם עגורן צריח כבר יודעים כי דגמים אלו מאתגרים בבורגי הטבעית שלהם וכן בצירים המפרקיים והסיבוביים. בשל הרגישות הרבה של דגמים שונים, ישנה חשיבות בלתי מבוטלת לבדיקה קבועה ותדירה של החיבורים במפרקים השונים.

סדקים, היחלשות החומר והתעייפות ברגים – כל אלו יכולים לגרום לתאונות קשות אם אינם מטופלים כראוי. לפיכך ישנה חשיבות רבה של בדיקת טבעת הצריח, וידוא כי אין סדקים והבטחת יציבות המשטחים. כדי להבטיח תפעול ארוך טווח ובטיחותי יש לנתק את המחבר בין טבעת התמסורת ובין הטבעת בחלקו העליון של הצריח עגורני צריח הם בעייתיים במיוחד בזרי הסיבוב ובורגי הטבעת שלהם, וסדקים עלולים להתגלות במקרים רבים בריתוך פלטות טריזיות בטבעת הצריח. תאונה חמורה עלולה לקרות בשל כשל התעייפות של הברגים. מומלץ מאוד לנתק את המחבר בין טבעת התמסורת בבסיס העגורן והטבעת בחלק העליון של הצריח בכל פעם שמזיזים את העגורן למקום עבודה חדש, ולהשמיד את הברגים המשומשים. יש לבדוק בטבעת הצריח אם יש סדקים בריתוכים ואת השטיחות של משטחי ההברגה, בעת הפירוק ולפני כל פעולת הקמה. אם אין אזור נשיאת עומס במשטח המגע של ראש הבורג, הדבר עלול לגרום להשתחררות תחת עומסים מחזוריים, וכתוצאה מכך לסכנת היווצרות של סדקי התעייפות בכל הזזה של העגורן ממקום עבודה אחד לאחר. כמו כן יש לוודא כי טבעת הצריח עצמה חפה מסדקים בריתוכים ובנקודות החיבור החיוניות.

·      חשיבות רבה ובלתי מבוטלת יש לציוד המשמש להורדה ופירוק של מכלולים. ציוד זה צריך להיות בעל קיבולת מתאימה לנשיאת העומס הדרוש ולא לחרוג מהמידות המוגדרות על פי היצרן.

·      על הציוד להיבדק על ידי בודק מוסמך ועליו להיות מלווה בתעודות מתאימות שתהיינה זמינות בכל עת.

·      בכל שלב משלבי הפירוק ובכל עת בה נדרש פירוק עגורן צריח, חשוב ביותר להקפיד על אבטחת המקטעים אותם יש לפרק תוך צימודם אל וו ההרמה / השינוע. את הצימוד לוו ההרמה / השינוע יש לקבע לפני שחרור כל בורג באשר הוא.