ID אימון והשמה

מתמחה בהשמת בכירים ודרג ביניים ופועלת בכל הענפים והמגזרים. תהליכי העבודה ב – I.D מכווני לקוח ומועמד, ומתבססים על הכרות מעמיקה עם המועמד ועם הארגונים מולם החברה עובדת. תהליך ההיכרות משלב היכרות מקצועית ואישית כאחד.

I.D  אימון והשמה, בניהולה של קרן סדרינס, מתמחה בהשמת בכירים ודרג ביניים ופועלת בכל הענפים והמגזרים. תהליכי העבודה ב – I.D מכווני לקוח ומועמד, ומתבססים על הכרות מעמיקה עם המועמד ועם הארגונים מולם החברה עובדת. תהליך ההיכרות משלב היכרות מקצועית ואישית כאחד.

kerens@i-d.org.il

רח' התוף 7 - מרכז הארץ - ראשון לציון -

08-2302113

08-9302114

http://www.id-cmag.co.il/