א.גילוי אש בע"מ

מערכת גילוי עשן הינה מערכת המזעיקה את בעלי המקום כדי שיספיקו להציל את המצב בטרם תפרוץ השריפה ואז יהיה מאוחר, כל בית עסק הרוצה להיות רגוע חייב להתקין מערכת כזו--מערכת גילוי אש הינה מערכת המצילה חיים.

מערכת גילוי עשן הינה מערכת המזעיקה את בעלי המקום כדי שיספיקו להציל את המצב בטרם תפרוץ השריפה ואז יהיה מאוחר, כל בית עסק הרוצה להיות רגוע חייב להתקין מערכת כזו--מערכת גילוי אש הינה מערכת המצילה חיים.

tchiyag927@gmail.com

אלברט אינשטיין 113/3 - צפון - חיפה - 330533

0777033707 0546374022

0777033707

http://www.fier.co.il