אנווירוסנס

בדיקות קרינה מאפשרת לכל אחד לבצע בדיקות קרינה בעצמו ע"י השכרת מד קרינה מדוייק ופשוט. המדידה קלה וזולה ואפשר לעשות אותה בכל מקום.

בדיקות קרינה מאפשרת לכל אחד לבצע בדיקות קרינה בעצמו ע"י השכרת מד קרינה מדוייק ופשוט. המדידה קלה וזולה ואפשר לעשות אותה בכל מקום.

ronih@thankyou2010.com

בן גוריון - מרכז - הרצליה - 46688

09-9553111

http://www.envirosens.org/