הנחיית הורים

בעסק זה יש הדרכות על גבי הורות בכלליות, יש גם אימונים וייעוצים.

בעסק זה יש הדרכות על גבי הורות בכלליות, יש גם אימונים וייעוצים.

y.visohn66@gmail.com

רחובות - מרכז - תל אביב - 12312

0508599543

http://parentscoach.co.il/