אות בתורה

קניית אות בתורה - דרך רכישת אותיות תורה באתר נעשות שתי פעולות חשובות, גם תרומה - צדקה הקמת בניין קבע לישיבה, והן כתיבת ספר תורה ראשון לישיבה שהיא מצווה יקרה בפני עצמה.

yabiaomer00@walla.com

כל הארץ - כל הארץ - -

077-212-1288

http://www.yabia-omer.co.il/