ארגון אח-לגבר

אתר זכויות לגבר הוקם לתועלתם של גברים העומדים על סף הליך הגירושין או הנמצאים בעיצומו.

אתר זכויות לגבר הוקם לתועלתם של גברים העומדים על סף הליך הגירושין או הנמצאים בעיצומו.

Michal@notaryon.co.il

ביאליק 67 א' - מרכז - רמת גן - 11111

03-6702230

http://www.gever.co.il